تعمیرگیربکس mvm x550

تعمیرگیربکس mvm x550 تعمیرگیربکس mvm x550 گیربکس ام وی ام از نوعcvt هستند که در خانواده ام وی ام اکثر شان مشابه هستند mvm x33 ارزو تیگو فایو و mvm 550 همه از یک نوع گیربکس بهره می برند وهمین طور که گفتیم گیربکس شان cvtهستند عمده ایراد این ها ایراد های شایعه شان طی … ادامه خواندن تعمیرگیربکس mvm x550